Kontakt

Bc.Stanislava Pujmanová
tel.: 774 847 148

Na Šejdru 527/10
Praha 4 - Libuš, 142 00
e-mail:konik@cmail.cz

Hrajeme si na školu

 

Program pro předškoláky, kde se v průběhu posledního „školkového“ roku snažíme připravit na prima vstup do školy.

Na začátku kurzu se pokusíme o zjištění problematických oblastí a ty po té pomalu, hrou procvičujeme.

 

  • Co se u nás třeba děje:

  • Procvičujeme sluchovou pozornost – vyprávíme si popletené pohádky, zjišťujeme, které slovo nepatří do skupiny slov, zkoušíme naslouchat kamarádům a převyprávět jejich příběh...

  • Procvičujeme pamatováka – hrajeme Šla babička do městečka, kimovky a jiné hry

  • Zkoušíme trochu počítat – porovnáváme hromádky s předměty, snažíme se přiřadit čísla k určitému počtu prvků...

  • Čteme si písmenkové pohádky, vyvozujeme tvar jednotlivých písmenek a jednotlivá písmenka zkoušíme vymodelovat, složit třeba z kaštanů, nakreslit prstem do písku, překreslit...

  • Věnujeme se nácviku pravolevé koordinace, uvědomění si pravé a levé strany...

  • Uvolňujeme ruku – čmáráme, rozcvičujeme, malujeme štětcem...

  • Učíme se komunikovat s kamarády, pomáhat jim, naslouchat jeden druhému...

...a hlavně užíváme si spousty legrace ...